DUNG DỊCH NGÂM FRESHVUE

Dung dịch ngâm kính áp tròng Freshvue, được sản xuất tại Anh Quốc, sử dụng được cho tất cả các loại kính áp tròng.
Xem thêm

FRESHVUE COLOR

Kính áp tròng màu Freshvue Color được sản xuất tại Hàn Quốc, loại sử dụng 3 tháng.
Xem thêm

FRESHVUE 55 UV

Kính áp tròng trắng được sản xuất tại USA, loại sử dụng 3 tháng.
Xem thêm