Hoya Nulux HVLL

Loại tròng phẳng một mặt siêu cứng, mỏng và nhẹ làm bằng plastic và được phủ lớp váng HVLL của Hoya.
Xem thêm

Hoya Nulux SFT

Loại tròng phẳng một mặt siêu cứng, mỏng và nhẹ làm bằng plastic và được phủ một lớp váng đặc biệt của Hoya.
Xem thêm

Stellify

Tròng kính tiêu chuẩn HOYA
Xem thêm

Blue Control

Tròng kính kiểm soát ánh sáng xanh
Xem thêm

Phoenix 1.53

Tròng kính dành riêng cho gọng bắt ốc
Xem thêm